sobota, 11. november 2006

Podpora dr. Tatjani Greif za varuhinjo človekovih pravic

Časopis za kritiko znanosti
Izjava za javnost
30.10.2006

Podpisani člani uredništva Časopisa za kritiko znanosti smo veseli, da se je za kandidaturo za mesto varuha oziroma varuhinje človekovih pravic odločila naša sourednica in kolegica dr. Tatjana Greif. Ob dolžnem spoštovanju do vseh ostalih kandidatov naj na kratko povemo, zakaj smo se o odločili podpreti prav njo.

Tatjana Greif se že nekaj desetletij aktivno in raziskovalno ukvarja z vprašanjem človekovih pravic v sferi problematike spolov in spolne usmerjenosti. Več let koordinira lezbične sekcije ŠKUC-LL pri društvu ŠKUC, kjer vodi programe s področja vzgoje in ozaveščanja o vlogi človekovih pravic. Od leta 2004 je glavna in odgovorna urednica knjižne zbirke ŠKUC-Vizibilija, ob tem pa tudi članica uredniških odborov več strokovnih edicij (revija Delta, Časopis za kritiko znanosti, Lesbo). Še posebno dragocena je njena vloga kot pobudnice nevladnih organizacij za legalizacijo istospolnih partnerskih zvez, ki so privedle do pravne ureditve statusa istospolnih parov oziroma do sprejema Zakona o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti leta 2005. Trenutno je vodja programa »Partnerstvo za enakost«, ki je del evropske pobude EQUAL za odpravljanje vseh oblik diskriminacije v zaposlovanju. Tatjana Greif deluje v več združenj v Sloveniji, kot članica različnih ekspertnih skupin za politike enakih možnosti pri vladi Republike Slovenije, hkrati je tudi članica mednarodnih organizacij in organov (npr. International Lesbian and Gay Association ILGA-Europe, Evropsko ekonomski socialni odbor ECOSOC).

V Časopisu za kritiko znanosti verjamemo, da je Tatjana Greif s svojim javnim delom, še zlasti ob problematiki javnega zavzemanja za enake možnosti, človekove pravice, pravice manjšin in prikrajšanih skupin v družbi ter zahtev za državljansko enakopravnost, pokazala prav tiste kvalitete, ki jih pričakujemo od ombudsmana. Poudarimo, da kandidatko odlikujejo vrline, ki si jih državljani v vlogi varuha človekovih pravic najbolj želijo ali jih pričakujejo: čut za pravičnost, dostojanstvo, humanost in posluh za težave tistih, ki so porinjeni na rob. Preteklo delo in požrtvovalni angažma, teoretsko znanje, ki ga dokazuje tudi v naši reviji in seznanjenost z najbolj perečimi problemi ob omenjenih odlikah predstavljajo dovolj veliko primerjalno prednost in jamstvo za odločitev glede naše enotne podpore Tatjani Greif za mesto, ki ga je doslej zasedal varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek.

Uredništvo ČKZ:

Barbara Beznec,
dr. Marta Gregorčič,
dr. Nikolai Jeffs,
dr. Andrej Kurnik,
Katarina Majerhold,
dr. Mitja Velikonja,
dr. Boris Vezjak,
dr. Jelka Zorn.